Wat is BOJA?

Het staatsblad van de Junta de Andalucía, BOJA, is het officiële blad van de Junta de Andalucía waar de wetten, bepalingen, besluiten, aankondigingen en teksten van welke aard dan ook worden gepubliceerd, die in overeenstemming zijn met het rechtssysteem en krachtens de De grondwettelijke beginselen van bekendmaking van de normen en van rechtszekerheid moeten het voorwerp uitmaken van officiële bekendmaking.

De BOJA wordt gepubliceerd in digitaal formaat, met volledige rechtsgeldigheid, vanaf 10 mei 2012, en garandeert universele en gratis toegang tot de inhoud via open telecommunicatienetwerken.

De BOJA wordt gepubliceerd en verspreid door het Ministerie van het Voorzitterschap, Openbaar Bestuur en Binnenlandse Zaken van de Junta de Andalucía via de Publicatiedienst en BOJA, toegevoegd aan het Algemeen Technisch Secretariaat.

Elk bulletin bestaat uit elektronisch ondertekende bestanden van de index (samenvatting) en ingevoegde documenten (bepalingen), in pdf-formaat, met een procedure om hun authenticiteit en publicatiedatum te verifiëren. Vanuit het elektronische hoofdkantoor van BOJA is het mogelijk om de bulletins vanaf de publicatiedatum of hun nummer te vinden en er wordt ook een zoekmachine aangeboden om voorzieningen te vinden die zeer gemakkelijk te gebruiken zijn.

Vanuit de samenvatting van elk bulletin wordt een link aangeboden naar de versie in andere formaten (HTML) van elk document dat is gepubliceerd en opgeslagen in het blok “Historisch van BOJA”. Deze documenten zijn niet ondertekend en missen een officieel en authentiek karakter, hoewel vermeld moet worden dat de genoemde teksten zijn gegenereerd uit dezelfde bestanden als de pdf’s die de officiële en authentieke BOJA vormen.

/eboja.html

B-verify="e702b2c53566027d6a52a0c3756c4c8c164e8c28" https://www.jebentincarihuela.nl